Opvoeding van een hond


Bij de opvoeding van een hond zijn er 2 belangrijke zaken in het oog te houden :

  1. Er is een goede kennis nodig van hoe een hond in elkaar zit


  2. De opvoeding moet vriendelijk, positief en consequent gebeurenDe eerste stap bestaat erin dat de mens het vertrouwen van de hond voor zich moet winnen. Zonder die vertrouwensband zal men er niet in slagen om op gelijke voet met de hond te werken. Bij de opvoeding moet de hond de mens kunnen begrijpen en via versa. De mens moet zich via zijn kennis in het instinctspatroon en de lichaamstaal van een hond kunnen inleven.

Zelf dient de mens zich door middel van zijn eigen lichaamstaal als een waardige leider aan de hond te tonen. Immers, iedere hond bezit nog altijd de instincten van zijn voorouders, de wolven. Van nature uit is de hond een sociaal dier, gewoon om in een perfect gestructureerde roedel ( het gezin ) te leven waarbij ieder lid een duidelijke plaats op die sociale ladder bekleedt.

De Alfa is de leider en deze positie behoort toe aan de mens. Indien de mens erin slaagt om alle basisbehoeftes van de hond te beheren en daartoe telkens opnieuw zelf het initiatief neemt,zal de hond zich veilig en dus goed bij hem voelen. Honden denken immers in termen van veilig en onveilig. Wanneer de mens het met deze leiding niet zo nauw neemt, zal de hond instinctmatig het leiderschap van die roedel ( het gezin ) op zich nemen. Een verantwoordelijkheid die een hond absoluut niet aankan.

Daardoor gefrustreerd ontwikkelen de meeste honden in een dergelijke situatie gedragspatronen die door de mens als uiterst onaangenaam ervaren wordt met als gevolg dat de hond uiteindelijk als een echte lastpost in huis aanzien wordt. Een wederzijds respect voor elkaars eigenheid is dus een essentieel gegeven alvorens men de hond als een prettige en gehoorzame huisgenoot kan opleiden.De tweede stap bestaat erin dat men aan de hond een vriendelijke, positieve opvoeding geeft. Daarbij wordt de hond bij het aanleren van ieder commando tot niets gedwongen. Door middel van de juiste motivatie ( snoep, speeltje, enz. ) lokt men bij de hond het gedrag uit dat men wil aanleren. Een hond vertoont immers altijd het gedrag dat hem het meest oplevert en daar maakt de mens bij een positieve opvoeding dankbaar gebruik van.

Bij een positieve opvoeding is geweld gebruiken totaal uit den boze. Geduld en begrip zijn hier de sleutelwoorden. Immers, iedere vorm van geweld tov de hond ervaart hij als een teken van zwakte bij zijn leider en is daardoor niet langer meer in staat tot een goede interactie met de mens. Bovendien veroorzaakt het gebruik van geweld een heuse knak in de vertrouwensband tussen mens en dier. Een breuk die niet makkelijk te herstellen valt.

Consequentie is een zeer belangrijk item tijdens de opvoeding van een hond. De mens dient goed te beseffen dat het eenmaal toelaten van een bepaald gedrag voor een hond gelijk staat aan het altijd mogen vertonen, in wat voor omstandigheid ook. De opvoeding van een hond draait, net zoals alles in zijn leven, op een duidelijke gestructureerde basis. Indien de mens daar rekening mee houdt, krijgt hij er beslist een toffe en gehoorzame huisgenoot bij.

Als aflsuiter nog dit : de grootste fout die een mens kan maken, is om zijn hond als een mens te beschouwen. U zal hem met deze visie een groot onrecht aandoen want een hond is niet in staat om zich als een mens te gedragen.


Behandel uw hond als een mens,
en hij zal u behandelen als een hond !

vorige pagina